Už v roku 1995 bolo jasné, že raz nás odpad z plastov zaplaví a doba ekoplastov musí prísť