PANARA, a.s.
Krškanská 21,
949 05 Nitra, Slovakia

www.panara.eu

Environmentálnou víziou spoločnosti PANARA je orientácia na vývoj a produkciu nových ekologických plastov. Jej cieľom je nahradenie čo najväčšieho podielu klasických plastov vyrábaných z fosílnych zdrojov. Nonoilen je registrovaná ochranná známka spoločnosti PANARA.

Krškanská 21, 949 05 Nitra, Slovakia