Hľadáte bioplasty bez ropy?

Nadviažme spoluprácu, ktorá prináša ekologické produkty, podporuje kompostovanie a chráni prírodné zdroje.

Adresa sídla spoločnosti

PANARA, a.s.
Krškanská 21,
949 05 Nitra, Slovakia

www.panara.eu

Kontaktné informácie

Nájdite 
ku nám cestu

Environmentálnou víziou spoločnosti PANARA je orientácia na vývoj a produkciu nových ekologických plastov. Jej cieľom je nahradenie čo najväčšieho podielu klasických plastov vyrábaných z fosílnych zdrojov. NonOilen® je registrovaná ochranná známka spoločnosti PANARA.