Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aplikačné modely pre NonOilen®

Bioplastové výrobky z NonOilenu využije nemocnica, škola, nákupné centrum. Ak skončia ako odpad, ich likvidácia je jednoduchá a odbremení systém od klasických, často nerecyklovateľných plastov.

Prečo closed, a nie open market?

Bioplasty nemajú v rámci legislatívy dopracovaný systém zberu a likvidácie. Pri otvorenom trhu (prakticky pri trhu ako takom) by spotrebiteľ v súčasnej situácii nemusel mať príležitosť vhodne zlikvidovať NonOilen®, alebo iný bioplastový materiál. Pri uzavretom spotrebiteľskom sektore však vzniká možnosť kontrolovať zber a likvidáciu bioplastových odpadov efektívne. Takýto prístup prináša ekologické myslenie do rôznych odvetví, v ktorých zároveň pomôže znížiť objem vytvoreného odpadu, alebo ho úplne eliminovať.

Zamýšľame sa nad celým životným cyklom NonOilenu, nielen nad jeho používaním.

Príklad využitia pre:

Nákupné a biznis centrá

Bioplastový riad v rámci stravovacích sektorov

1

Podmienka: jednotný bioplastový riad z NonOilenu

NonOilen® je bioplastový materiál, ktorý je navyše hygienický nezávadný. Táto vlastnosť mu umožňuje použitie v gastro sektore vo forme tanierov, príborov, pohárov či podnosov. Nevadí mu horúce jedlo, studené, ani tekuté. Pokryl by potreby viacerých stravovacích zariadení v rámci nákupného či biznis centra.

2

Zber: individuálne nádoby na bioplasty

Ak má byť využívanie bioplastového riadu čo najviac efektívne, v rámci nákupného centra je potrebné zabezpečiť vhodný počet nádob na zber riadu. Dodržať túto podmienku nie je ťažké, pretože riady sa väčšinou vracajú na podnosoch priamo pri stravovacom zariadení. Personál rozdelí riad na znovu použiteľný a poškodený. Nepoškodený riad je vhodný do priemyselnej umývačky riadu. Zberné nádoby na zašpinený riad je vhodné umiestniť aj pri vchodoch do nákupného centra, či na parkoviská.

3

Likvidácia: elektrický kompostér alebo priemyselný kompost s hygienizačnou jednotkou

Elektrický kompostér alebo priemyselný kompost s hygienizačnou jednotkou je vhodným prostriedkom na likvidáciu riadov, ktoré nemôžu byť opätovne použité. Elektrický kompostér nemusí mať každá stravovacia prevádzka. Môžu ho zdieľať viaceré prevádzky a riešiť likvidáciu riadu komunitne, spolu. Takéto riešenie má aj pre samotných zákazníkov zaujímavé ekologické posolstvo, redukuje jednorazové riady a plastový odpad. Vzniknutý kompost je možné využiť napríklad pri pestovaní kvetov v rámci verejných priestorov nákupného centra.

Príklad využitia pre:

Školy, škôlky, univerzity

Bioplastový riad v rámci jedální

1

Podmienka: jednotný bioplastový riad z NonOilenu

NonOilen® je bioplastový materiál, ktorý je navyše hygienický nezávadný. Táto vlastnosť mu umožňuje použitie vo forme tanierov, príborov, pohárov či podnosov. Je ľahší ako porcelánové či sklenené taniere a misky. Nie je nerozbitný, pri silnejšom náraze existuje riziko napríklad odlúpenia (ako pri bežnom plastovom riade). Výhodou je však eliminovanie rizika poranenia sa na črepoch, ktoré v prípade skleneného či porcelánového riadu vzniká.

2

Zber: individuálne nádoby na bioplasty

Efektívne je zbierať riad priamo v jedálni alebo v stravovacom zariadení, ktoré inštitúcia používa. Ideálne je myslieť aj na zberné nádoby pri vchodoch a šatniach, aby bolo možné vrátiť do obehu aj poháre či fľaše. Personál rozdelí riad na znovu použiteľný a poškodený. Nepoškodený riad je vhodný do priemyselnej umývačky riadu, v prípade menších jedální sa umytie zabezpečí ručne.

3

Likvidácia: elektrický kompostér alebo priemyselný kompost s hygienizačnou jednotkou

Elektrický kompostér je v tomto prípade ideálnym riešením. Zlikviduje riady, ktoré nemôžu byť opätovne použité. Vzniknutý kompost je možné využiť pri praktickom vyučovaní detí alebo žiakov v rámci školskej záhrady. Do celého procesu je možné začleniť deti, žiakov, študentov a posilniť v nich ekologické cítenie a zodpovednosť za tvorbu odpadu.

Príklad využitia pre:

Kultúrne a športové podujatia

Bioplastové poháre na nápoje

1

Podmienka: jednotné bioplastové poháre z NonOilenu

NonOilen® je bioplastový materiál, ktorý je navyše hygienický nezávadný. Táto vlastnosť mu umožňuje použitie vo forme pohárov rôznych objemov a typov. Tento pohár je pevnejší ako jednorazový plastový pohár, ktorý sa zvykne pri týchto typoch podujatí používať. Poháre sú vhodné na horúce i chladené nápoje.

2

Zber: individuálne nádoby na bioplasty

Počas podujatia je potrebný dostatočný počet zberných nádob na bioplastové poháre. Motivačné môže byť zálohovanie pohárov v stánkoch s jedlom, alebo s nápojmi. Organizátor na konci vytriedi zozbieraný bioplastový odpad v prípade, že by bol pomiešaný s iným druhom odpadu, napríklad s plastovým.

3

Likvidácia: priemyselná kompostáreň alebo elektrický kompostér

Po dohode s regionálnou kompostárňou by použité poháre skončili v priemyselnom komposte, kde by sa rozložili bez zvyškov a mikroplastov. Potrebné dokumenty a štúdie o tom, ako sa NonOilen® rozkladá v prostredí priemyselného kompostu, vieme na vyžiadanie odberateľa pripraviť. Výsledkom by bolo zníženie plastového odpadu z veľkých podujatí, ktorý vo väčšine prípadov končí na skládkach, alebo v spaľovni.

Príklad využitia pre:

Zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre seniorov

Bioplastové poháre na nápoje

1

Podmienka: jednotný bioplastový riad z NonOilenu

NonOilen® je bioplastový materiál, ktorý je navyše hygienický nezávadný. Táto vlastnosť mu umožňuje použitie vo forme tanierov, príborov, pohárov či podnosov. Je ľahší ako porcelánové či sklenené riady, čo ocenia najmä pacienti a starší ľudia. Eliminuje riziko porezania sa na črepinách pri prípadnom náraze, alebo spadnutí.

2

Zber: individuálne nádoby na bioplasty

Bioplastový zber by sa uskutočňoval na miestach, kde dochádza k výdaju jedla, alebo k jeho zberu. V prípade seniorských zariadení by nádoby mohli byť umiestnené na chodbách, riad by využívali seniori prakticky počas celého dňa. Personál rozdelí riad na znovu použiteľný a poškodený. Nepoškodený riad je vhodný do priemyselnej umývačky riadu, v prípade menších jedální sa umytie zabezpečí ručne.

3

Likvidácia: elektrický kompostér alebo priemyselná kompostáreň

Po dohode s regionálnou kompostárňou by použité riady skončili v priemyselnom komposte, kde by sa rozložili bez zvyškov a mikroplastov. Potrebné dokumenty a štúdie o tom, ako sa NonOilen® rozkladá v prostredí priemyselného kompostu alebo elektrického kompostéra, vieme na vyžiadanie odberateľa pripraviť. Pri menších zariadeniach a nemocniciach je možné zvážiť skôr elektrický kompostér. Vo výsledku pocíti inštitúcia redukovanie plastového odpadu, ale tiež ťažkých porcelánových a sklených riadov, ktoré po rozbití nie je možné recyklovať, ani kompostovať. V prípade elektrických kompostérov môžu zariadenia využiť vzniknutý kompost pre pestovanie rastlín a kvetov vo svojom zariadení.

Nebránime sa novým nápadom!

Vyššie uvedené modelové situácie slúžia ako inšpirácia. Ak premýšľate nad iným spôsobom, ako začleniť bioplastové produkty z NonOilenu do života spotrebiteľov, obráťte sa na nás. Efektívne riešenie môžeme nájsť spolu.