Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prírodný materiál zo Slovenska

Pri vývoji NonOilenu sme uplatnili nekompromisný prístup. Chceli sme vyrobiť ekologický, kompostovateľný materiál bez ropy. Podarilo sa to!
Academic,Laboratory,Exploring,New,Methods,Of,Plant,Breeding

Rozklad bez mikroplastov

Keď výrobok z NonOilenu doslúži, je možné ho plnohodnotne skompostovať. Niektoré typy, ktoré sú na to určené, sa samovoľne rozložia v pôde. Materiál je unikátny v tom, že je plne biologicky odbúrateľný. Jeho rozklad v priemyselnom komposte sme preverovali i v praxi. Po rozklade nevznikajú mikroplasty, materiál sa kompletne premení na biomasu vhodnú pre ďalšie použitie.

Našli sme riešenie, ako vyrobiť bioplast bez ekologických kompromisov.

Koncept NonOilen je vhodný aj pre farmakologickú výrobu.

Životný cyklus NonOilenu

1

Biomasa

Všetky základné stavebné prvky, z ktorých sa NonOilen® vyrába, pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým z biomasy. Zdrojom suroviny pre polyméry potrebné na výrobu NonOilenu je pôda.

2

Know-how

Naše know-how spočíva v kombinácii surovín z obnoviteľných zdrojov tak, aby mal výsledný materiál zaujímavé vlastnosti, čo najviac podobné bežným plastom.

3

Granulát

Odberateľ má na výber viaceré triedy a typy granulátov NonOilen®, ktoré naplnia jeho výrobné potreby. Okrem toho je možné vyvinúť NonOilen® na mieru podľa špecifických požiadaviek klientov.

4

Produkty

My dodávame materiál, odberateľ vyrába produkty. Výrobky z NonOilenu môžu najmä v obalovej technike či gastro aplikáciách nahradiť komerčné syntetické plasty určené na jednorazové aj na opakované použitie.

5

Kompostovanie

Produkt na konci životnosti patrí do kompostu alebo do kompostéra, nie do komunálneho odpadu. V závislosti od triedy NonOilenu je potrebné zvoliť domáci alebo priemyselný kompost. Špeciálne typy je možné nechať rozložiť v pôde.

6

Biodegradácia

Produkty z NonOilenu sa v biologicky aktívnom prostredí (kompost, pôda) rozložia bez zvyškov a bez mikroplastov. Rozklad je podložený praktickými skúškami v priemyselných kompostárňach a rozbormi v laboratóriách.

7

Biomasa

Bio rozkladom NonOilenu spolu s organickými zvyškami sa vytvorí substrát vhodný pre ďalšie pestovanie, ale tiež pre skvalitnenie pôdy. Je ekologicky bezpečný, pretože sa v ňom nenachádzajú žiadne materiálové zvyšky, ani mikroplasty. Počas rozpadu sa takisto neprodukujú fosílne skleníkové plyny.

Prečo kompost a nie recyklácia?

Cieľom výskumu bolo priniesť materiál, ktorého výroba by bola udržateľná. Recyklácia je zaujímavý, no dočasný nástroj, ktorým si môžeme kúpiť čas na to, aby sme vymysleli efektívnejšie riešenie. To môže podľa nás spočívať v produktoch, ktoré budú prioritne určené na opakované použitie, a následne budú biologicky rozložiteľné, najlepšie v komposte či pôde. Ak počítame s možnosťou, že sa produkt plnohodnotne rozloží v komposte či pôde, už pri jeho výrobe je treba voliť výhradne obnoviteľné, prírodné suroviny.
Ilustrácia životného cyklu NonOilenu.

Tri triedy lepšej budúcnosti

NonOilen® má do určitej miery modifikovateľné vlastnosti. To, aký výrobok z neho vznikne, určujú naši odberatelia. Prečítajte si viac o jednotlivých triedach NonOilenu.