Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spoločnosť

PANARA, a.s. je slovenská spoločnosť so sídlom v  Nitre, zameraná  na výskum, vývoj, výrobu ekologických biodegradovateľných zmesí  NonOilen®.

Produkt, ktorý vám ponukáme

NonOilen® – značenie pre viacero typov zmesí vyrábaných spoločnosťou PANARA na základe exkluzívnych licenčných práv alebo vlastných patentovaných riešení. Jednotlivé zmesy vo väzbe na druh finálneho výrobku sú určené napríklad na vstrekovanie, vyfukovanie, thermoformig …

A pile of cream tinted NonOilen granules isolated on the white background.

Vlastníkom registrovanej ochrannej známky NonOilen® je PANARA, a.s.

Akcionári

Portfólio akcionárov tvoria autority, ktoré sa podielali na výskume NonOilenu, podnikateľia, ako aj  zahraničné a slovenské firmy. Významným akcionárom je spoločnosť | www.alpla.com | ALPLA. Skupina získala menšinový podiel v spoločnosti Panara a tým zintenzivňuje svoje aktivity v oblasti vývoja alternatívnych a udržatelných surovín pre obalové materiály.