Alpla odkúpila podiel v slovenskej spoločnosti Panara