PANARA priniesla na trh ekologický luxus

Po rokoch výskumu sme vynašli úplne novú triedu bioplastov. NonOilen® spĺňa najvyššie kritériá kladené na moderné polymérne kompozity. Sme lídrom v riešeniach, ktoré nevedú k nárastu koncentrácie CO2 ani mikroplastov a umožňujú viacnásobne použiteľný dizajn. NonOilen® sa dá kompostovať, netreba ho likvidovať v spaľovni.
Koláž výrobkov z NonOilenu (kelímky a poháre) na zelenom a červenom podklade.
Na ekológiu v oblasti výroby a spotreby plastov sme v spoločnosti PANARA mysleli už v čase, keď plastový odpad nebol v popredí záujmu odborníkov. Postupne sa táto téma stala jednou z priorít svetovej ekonomiky a v roku 2018 prijala Európska únia stratégiu o plastoch v obehovej ekonomike. Jej implementácia sa nevyhla silnému tlaku lobistov. V praxi preto platí riešenie, ktoré je kompromisom medzi komerciou a ekológiou. V spoločnosti PANARA to vnímame mimoriadne citlivo. Rešpektujeme recykláciu plastov – efektívne znižuje množstvo plastového odpadu. Vieme však, že recyklácia nie je jediné a trvalo udržateľné riešenie, ako sa to často prezentuje. Z plastového odpadu získame recyklovaný plast, z neho nový recyklovaný plast. Nakoniec nám však aj tak ostane plastový odpad. Plasty sa nedajú recyklovať donekonečna. Recykláty po čase silne degradujú a viac sa nedajú použiť. Recyklácia teda pomáha znižovať množstvo plastového odpadu v súčasnosti, posúva však problém budúcim generáciám. Toto bremeno vnímame veľmi silno. Preto sme si dali za cieľ dosiahnuť reálne ekologické riešenia na báze nášho patentovaného materiálu NonOilen®. Neodmietame recykláciu, hoci je energeticky mimoriadne náročná. Budúcnosť však vidíme v bioplastoch vyrobených z obnoviteľných zdrojov. Preto sa nechceme pridať k plejáde výrobcov takzvaných bioplastov alebo kompostovateľných plastov, ktorí deklarujú „bio-vlastnosti“ svojho produktu, no neuvedú všetky informácie o jeho pôvode či podmienok, za akých sa dá zlikvidovať. Európska environmentálna agentúra v roku 2021 definovala tri riešenia pre udržateľné nakladanie s plastami, ktoré musia byť bezpodmienečne prepojené:
  • Efektívnejšie nakladanie s plastmi a koncept opakovateľného použitia
  • Zvýšenie úrovne recyklácie plastov
  • Zníženie závislosti sektora na fosílnych palivách prechodom k využívaniu materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Každá oblasť sa týka inej fázy životného cyklu plastov. Práve toto je línia, ktorej princípy PANARA prijala už dávno.

Pokračujte v čítaní