Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PANARA priniesla na trh ekologický luxus

Po rokoch výskumu sme vynašli úplne novú triedu bioplastov. NonOilen® spĺňa najvyššie kritériá kladené na moderné polymérne kompozity. Sme lídrom v riešeniach, ktoré nevedú k nárastu koncentrácie CO2 ani mikroplastov a umožňujú viacnásobne použiteľný dizajn. NonOilen® sa dá kompostovať, netreba ho likvidovať v spaľovni.
Koláž výrobkov z NonOilenu (kelímky a poháre) na zelenom a červenom podklade.
Na ekológiu v oblasti výroby a spotreby plastov sme v spoločnosti PANARA mysleli už v čase, keď plastový odpad nebol v popredí záujmu odborníkov. Postupne sa táto téma stala jednou z priorít svetovej ekonomiky a v roku 2018 prijala Európska únia stratégiu o plastoch v obehovej ekonomike. Jej implementácia sa nevyhla silnému tlaku lobistov. V praxi preto platí riešenie, ktoré je kompromisom medzi komerciou a ekológiou. V spoločnosti PANARA to vnímame mimoriadne citlivo. Rešpektujeme recykláciu plastov – efektívne znižuje množstvo plastového odpadu. Vieme však, že recyklácia nie je jediné a trvalo udržateľné riešenie, ako sa to často prezentuje. Z plastového odpadu získame recyklovaný plast, z neho nový recyklovaný plast. Nakoniec nám však aj tak ostane plastový odpad. Plasty sa nedajú recyklovať donekonečna. Recykláty po čase silne degradujú a viac sa nedajú použiť. Recyklácia teda pomáha znižovať množstvo plastového odpadu v súčasnosti, posúva však problém budúcim generáciám. Toto bremeno vnímame veľmi silno. Preto sme si dali za cieľ dosiahnuť reálne ekologické riešenia na báze nášho patentovaného materiálu NonOilen®. Neodmietame recykláciu, hoci je energeticky mimoriadne náročná. Budúcnosť však vidíme v bioplastoch vyrobených z obnoviteľných zdrojov. Preto sa nechceme pridať k plejáde výrobcov takzvaných bioplastov alebo kompostovateľných plastov, ktorí deklarujú „bio-vlastnosti“ svojho produktu, no neuvedú všetky informácie o jeho pôvode či podmienok, za akých sa dá zlikvidovať. Európska environmentálna agentúra v roku 2021 definovala tri riešenia pre udržateľné nakladanie s plastami, ktoré musia byť bezpodmienečne prepojené:
  • Efektívnejšie nakladanie s plastmi a koncept opakovateľného použitia
  • Zvýšenie úrovne recyklácie plastov
  • Zníženie závislosti sektora na fosílnych palivách prechodom k využívaniu materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Každá oblasť sa týka inej fázy životného cyklu plastov. Práve toto je línia, ktorej princípy PANARA prijala už dávno.

Pokračujte v čítaní