Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NonOilen® spolupráce

NonOilen® zaujal celý svet. Odberateľom poskytujeme technickú podporu pri výrobe, nebránime sa novým nápadom, ani materiálovým vylepšeniam.
galeria9

Nadviažeme spoluprácu?

  • Ak vás zaujal kompostovateľný bioplast NonOilen® a plánujete z neho vyrábať svoje produkty, napíšte nám na info@panara.eu.
  • Sme otvorení novým nápadom a realizáciám, pretože NonOilen® vieme pripraviť tak, aby kopíroval vaše materiálové predstavy.
  • Individuálne úpravy NonOilenu testujeme interne. Číslami, skúškami a testami vieme podložiť deklarované vlastnosti.
  • NonOilen® je materiál, ktorý nevyžaduje použitie špeciálnej technológie. V prípade otázok či problémov máte možnosť obrátiť sa na nás. Technická podpora je u nás samozrejmosťou.
  • Pomôžeme vám s kompostovaním produktov. Navrhneme optimálne fungovanie systému používania bioplastových výrobkov v rámci vášho podnikateľského sektora. Modelové situácie sme spracovali aj na našom webe.

Teší nás záujem výrobcov, aj ich snaha vyrábať produkty skutočne ekologicky

NonOilen® spolupráce

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU je mimoriadne a úzko prepojená s firmou PANARA. Laboratórny vývoj bioplastov NonOilen® prebiehal „na univerzitnej pôde“, tá však z veľkej časti bola v priestoroch spoločnosti PANARA. Vďaka tomu sa dali organizačne aj finančne realizovať nevyhnutné experimenty. Výskum a overovanie prebiehalo v priestoroch firmy, často na jej náklady. PANARA ako spoločnosť so štatútom výskumnej organizácie aktívne participuje na vedeckých projektoch s univerzitou. Firma pomohla personálne stabilizovať výskumný tím. Viacerých absolventov fakulty, na ktorých univerzita už nemala finančné prostriedky, zamestnáva na postoch potrebných pre ďalší výskum a vývoj. Úzka spolupráca vyústila do oficiálneho zriadenia spoločného pracoviska. PANARA. nie je len bežným prijímateľom výsledkov výskumu a vývoja – je jeho organickou súčasťou. Vývoj bioplastov sa od začiatku uskutočňoval v rámci tejto spolupráce pod vedením profesora Pavla Alexyho. Jeho vedomosti a zápal pre projekt nadchli ďalších študentov.

2

Ústav polymérov SAV v Bratislave

Prvé výsledky výskumu (v počiatočných fázach, keď vývoj prebiehal čisto v laboratórnych podmienkach), vznikali v spolupráci STU a Ústavu polymérov SAV. Za akadémiu vied na výskume participoval profesor Ivan Chodák, svetovo uznávaný odborník v oblasti polymérov. Prvý patent preto vlastní Ústav polymérov. Aby sa dali výsledky výskumu preniesť do praxe, bolo potrebné prepojiť vývoj s priemyselnou sférou. Ústav polymérov preto udelil výhradnú licenciu práve spoločnosti PANARA, ktorá už v tom čase na projekte participovala.

3

Vysoké učení technické v Brně

S laboratóriom bioplastov na Chemickej fakulte Vysokého učení technického v Brne pod vedením Radka Přikryla sa rozvinula veľmi úzka spolupráca pri formulácii receptúr pre rôzne aplikácie, medicínske nevynímajúc. Hlavným spoločným výskumným zameraním sú vláknarenské aplikácie, medicínske aplikácie a 3D tlač (spolu s firmou Filamentum). Počas prvej vlny pandémie Covidu z tejto spolupráce vznikol tiež koncept jednoduchého respirátora z materiálu NonOilen®. Dá sa vyrábať pomocou metódy vákuového termoformingu, je ľahký, má možnosť výmeny textilného filtra. V domácom komposte by sa rozložil do dvoch mesiacov. Celý koncept čaká na vhodného investora.

4

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spolupráca s univerzitou v Nitre, najmä s Annou Bárekovou, spočíva najmä v testovaní vplyvu NonOilenu po jeho rozklade na vlastnosti pôdy a rast poľnohospodárskych plodín. SPU významne prispieva k riešeniu problematiky kompostovateľnosti NonOilenu v reálnych podmienkach mestskej kompostárne. Pre celý projekt je tento typ výskumných prác veľmi dôležitý, aby sme dokázali kvalifikovane a odborne posúdiť konečný dopad NonOilenu ako biorozložiteľného produktu na kvalitu pôdy a kvalitu poľnohospodárskej produkcie.

5

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spolupráca začala pred vyše dvadsiatimi rokmi v oblasti testovania biodegradovateľnosti vodorozpustných polymérnych materiálov, ktoré sa vyvíjali na Slovenskej technickej univerzite, neskôr v Panare. Zlínske pracovisko orientované na inžinierstvo životného prostredia aktuálne testuje biodegradovateľnosti NonOilenu v rôznych prostrediach. Pracuje na popise biologických procesov prebiehajúcich pri kompostovaní NonOilenu či pri jeho rozklade v pôde. Má to pre nás neoceniteľný prínos a pomáha formulovať zloženie NonOilenu tak, aby sa čo najlepšie rozkladal v danom prostredí. V poslednom období sa rozvinula spolupráca s ďalším pracoviskom Univerzity Tomáše Bati, s Centrom polymérnych systémov. Začali sme spoločne vyvíjať zmesi určené pre výrobu netkaných textílií.

6

KMS-PT, s. r. o.

Spoločnosť sa zameriava na vstrekovacie stroje potrebné pri výrobe plastov. Ako prvá spracovala NonOilen® na vstrekovacích strojoch, spolu s firmou ESOX Liptovský Hrádok. So spracovaním biologicky rozložiteľných plastov má spoločnosť bohaté skúsenosti a z NonOilenu vyrába vlastnú radu ekologických produktov pod názvom Ecompo. Firma KMS-PT sa aktívne podieľa na vývoji bioplastového materiálu pre aplikácie vstrekovania. Výrazne prispieva k vývoju NonOilenu pre technológie vákuového tvarovania a vstrekovyfukovania. Strojárske kapacity firmy sú k dispozícii pre výrobu a vývoj rôznych skúšobných zariadení a prototypov potrebných pre vývoj špeciálnych typov Nonoilenu. Významný je vývoj priemyselného elektrického kompostéra pre likvidáciu kuchynských odpadov spolu s bioplastom NonOilen®. Firma iniciovala vznik prvého certifikovaného pracoviska pre spracovanie kompostovateľných plastov na Slovensku. Na jeho zriadení pracuje spolu s plastikárskym klastrom.

7

ESOX-PLAST, s. r. o.

Spoločnosť ESOX-PLAST sa primárne zameriava na lisovanie plastových výrobkov a výrobu lisovacích foriem. Spolu s firmou KMS-PT boli prvými spracovateľmi NonOilenu na vstrekovacích strojoch.

8

Fillamentum Manufacturing Czech, s. r. o.

Tento celosvetovo známy výrobca filamentov je pre nás významným výskumným, priemyselným a marketingovým partnerom. Vyrába biodegradovateľnú náplň z materiálu NonOilen®. Filament vhodný pre 3D tlač pomáha šíriť ekologickú alternatívu prakticky do celého sveta. Spoločnosť svoj výrobok prezentuje na zahraničných výstavách a je naším dôležitým odberateľom a partnerom. Predstavila NonOilen® na EXPO 2020 v Dubaji a investovala nemalé prostriedky do propagácie Nonoilenu ako ekologického materiálu nielen pre 3D tlač. Aktívne sa podieľala a podieľa na vývoji receptúr NonOilenu pre 3D tlač. Vývoj týchto materiálov podporuje technologicky aj finančne.

9

CHEMOSVIT FOLIE, s. r. o.

Najväčší člen skupiny CHEMOSVIT sa zameriava na výrobu a predaj obalových materiálov. Do portfólia začlenil aj biodegradovateľné obalové materiály. Aktuálne sú vo fáze vývoja, ich zloženie bude tvoriť práve NonOilen®.

10

JRK Slovensko, s. r. o.

Cieľom spoločnosti je zlepšenie odpadového hospodárstva a zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu poctivým triedením. Špecializuje sa na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. V počiatkoch výskumu a vývoja NonOilenu spoločnosť prispela cennými radami. Poskytla nám tiež malý elektrický kompostér na testovanie kompostovateľnosti NonOilenu. Finančne sa podieľa na vývoji nového priemyselného elektrického kompostéra, ktorý vyvíja firma KMS-PT.

11

Slovenský plastikársky klaster

Združenie zastrešuje spoločnosti v oblasti plastikárskeho priemyslu, realizuje projekty na podporu udržateľnosti a recyklácie plastov. Súčasťou klastra je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, z ktorej pochádzajú aj členovia výskumného tímu NonOilen®.

12

Inštitút cirkulárnej ekonomiky

Občianske združenie pomáha firmám, samosprávam a jednotlivcom tvoriť menej odpadu. Vzdeláva, spája nadšencov a odborníkov v oblasti odpadov a udržateľnosti. Členom združenia je aj spoločnosť PANARA.

NonOilen® v praktickom živote

1

Fillamentum NonOilen®

Projekt českej spoločnosti Fillamentum Manufacturing Czech začínal ako start-up. Dnes patrí medzi špičky v oblasti produkcie high-tech 3D tlačených strún. Firma pri výrobe filamentov kooperuje s univerzitami. Náš materiál NonOilen® ju oslovil natoľko, že vytvorila novú produktovú radu, Fillamentum NonOilen®. Filament si ponecháva unikátne vlastnosti NonOilenu. Spoločnosť tento produkt prezentuje celosvetovo a má naň výborný ohlas od odberateľov.

2

Andel Elite Dental Center a jednorazové bioplastové poháriky

Zubná klinika v Hlohovci má veľmi silné ekologické cítenie. Triedi všetok odpad, ktorý vytvorí a zrušila jednorazové plastové poháriky v ambulanciách. Nahradila ich za plne kompostovateľné, vyrobené z NonOilenu. Klinika uvádza, že ročne takto ušetrí približne 15 000 kusov plastových jednorazových pohárikov. Poháriky z NonOilenu pravidelne z ambulancií zbierajú a vozia na miestnu farmu, ktorá ich kompostuje. Klinika priniesla dôkaz, že ak podnikateľ myslí ekologicky, nájde sa aj správne riešenie, ako ho aplikovať v praxi.

3

Bioplastové riady v Základnej škole Na bielenisku, Pezinok

Cieľom pilotného projektu bolo predstaviť riad (poháry, tácky a misky) z materiálu NonOilen® spolu s prototypom kompostéra, ktorý tieto riady zlikviduje s biologickým odpadom. Na spolupráci sa podieľali Slovenský plastikársky klaster, spoločnosti KM-SYSTEM, SimulPlast, Envirocare a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ako ukazuje aj reportáž (link nižšie), kolektív školy bol s materiálom a s jeho možnosťami vopred oboznámený formou prezentácie a diskusie. Skúmali sme nielen kompostovanie už nepoužiteľného riadu, ale tiež správanie materiálu v bežnej prevádzke a v umývačke riadu.

4

CURAPROX – kefky z bioplastu

Značke CURAPROX nezáleží len na zdravom úsmeve, ale tiež na ekológii. Aktívne sa podieľa na zbere použitých kefiek a ich následnej recyklácii. Spolupráca s výskumným NonOilen® tímom a spoločnosťou PANARA spočívala vo vývoji kefky, ktorá by bola priateľská aj k životnému prostrediu. V čase vývoja sme pracovali s NonOilenom treidy I, ktorý je rozložiteľný len v priemyselnom komposte. Dá sa však vyrobiť aj kefka rozložiteľná v domácich podmienkach. NonOilen® totiž možno spracovávať technológiou vstrekovania, ktorou sa vyrábajú všetky zubné kefky. Používanie bioplastovej zubnej kefky sa od používania klasickej nebude líšiť. Okrem rúčky hľadá spoločnosť riešenie aj pre vývoj biologicky rozložiteľných vlákien, ktoré sa aktuálne dajú vyrábať výhradne zo syntetického plastu. Na projekte sa podieľala aj CURADEN, materská spoločnosť značky CURAPROX.

5

NUVO, prvé rozložiteľné kryty na mobily

Široké spektrum využiteľnosti bioplastu NonOilen® dokazuje aj značka NUVO, ktorá prišla na trh so skutočnými ekoobalmi pre mobilné telefóny. Kryty sú vyrobené z NonOilenu triedy I rozložiteľnej len v podmienkach priemyselného kompostu. Spoločnosť preto domyslela aj ich zber v rámci open marketu. Znehodnotený obal môžu zákazníci vrátiť späť výrobcovi, alebo doniesť ho do vybraných predajní mobilných operátorov. Prototyp na telefón Huawei P30 by mali doplniť kryty pre iPhone, neskôr aj pre iné značky.

6

NonOilen® na festivale Pohoda

Séria podujatí Pohoda on the Ground je súčasťou najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa konáva na letisku v Trenčíne. Organizátori v spolupráci so spoločnosťou Ecompo vytvorili vyznačovací systém z materiálu NonOilen®, aby nahradili jednorazové plastové pásky, ktoré sa na tieto účely bežne používajú. Ďalším ekologickým krokom organizátorov bol aj vratný gastro riad v rámci celého podujatia.

NonOilen® chce ísť do sveta

Spoluprác, ktoré inšpirujú, je veľa. NonOilen® je dôkazom toho, že bioplastový materiál môže mať naozaj široké spektrum použitia. Treba spraviť jediné: spojiť sily pri tvorbe nových nápadov.
Picture 1