Čo je to Nonoilen?

Unikátny, novovyvinutý, viaczložkový,
rozložiteľný materiál z prírodných surovín od

Materiál Nonoilen patrí medzi tzv. pokročilé bioplasty. Jedinečnosť novovyvinutého viaczložkového biologicky odbúrateľného materiálu spočíva v jeho pôvode, pretože pochádza zo 100 % obnoviteľných (biologických) surovín a zároveň v jeho v optimálnych vlastnostiach pre využitie pri výrobe plastov.

Nonoilen dnes predstavuje unikátne riešenie v oblasti plastov, spĺňajúce najprísnejšie ekologické kritériá a zároveň majú výrobky z neho dostatočné úžitkové vlastnosti. Nonoilen sa vyrába z polymérov pochádzajúcich zo 100 % prírodných obnoviteľných surovín, je schopný biorozkladu v priemyselnom komposte, v elektrickom kompostéri, v domácom komposte a v pôde bez tvorby mikroplastov. Vhodným zložením je možné regulovať vlastnosti finálnych produktov z Nonoilenu v širokom spektre pre rôzne aplikácie.

Nová generácia progresívnych biorozložiteľných materiálov na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov.

Jediný bioplast na trhu, ktorý neobsahuje syntetické polyméry vyrobené z ropy a zároveň je dostatočne húževnatý.

100 % biodegradovateľný – rozkladá sa v podmienkach industriálneho i domáceho kompostu, taktiež v pôde.

Biokompatibilný

Vlastnosťami podobný bežným plastom ako sú napr. PE, PP, polyestery a podobne.

Dlhodobo stabilný počas skladovania a používania. Rozkladá sa len v biologicky aktívnom prostredí a produkty degradácie nespôsobujú skleníkový efekt.

Zaujal vás Nonoilen?

Priekopnícky vlastníci

Priekopnícka spolupráca

Slovak university of Technology (FCHPT) a Panara

Firma Panara, v zastúpení majoritného vlastníka Ing. Miroslava Galamboša st., sa v 90. rokoch rozhodla podporiť výskum prof. Alexyho, čím vznikla veľmi úzka spolupráca medzi akademickou pôdou a podnikateľským sektorom. Táto spolupráca sa rozrástla natoľko, že dnes má fakulta v sídle firmy Panara v Nitre svoje vysunuté pracovisko, Oddelenie technológií spracovania

polymérov (Ústav prírodných a syntetických polymérov). Na platforme tejto vzájomne výhodnej spolupráce školy a firmy vyrástol silný výskumný tím, zložený najmä z mladých ľudí, bývalých, ale aj súčasných doktorandov.

Ďalšie spolupráce

WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o.

Predchádzajúce spolupráce

Nadchádzajúce udalosti

3-6.10.2021

Nonoilen will be present at both Slovak and Czech pavilons Nonoilen bude prítomný ako v Slovenskom, tak v Českom pavilóne.

Pokračujte v čítaní