Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prírodný materiál budúcnosti pripravený pre dnešný trh

Neposúvame problém riešenia plastového odpadu do budúcnosti prinášame riešenie bez ropy, bez ekologických kompromisov, od

Materiál NonOilen vo forme granulátu

NonOilen® je slovenský prírodný materiál od PANARA

Vyrobili sme materiál, ktorý plnohodnotne konkuruje mnohým súčasným plastom. Je 100 % biologicky rozložiteľný, plne kompostovateľný a výhradne z polymérov z obnoviteľných zdrojov. Jeho vlastnosti sú modifikovateľné. Prispôsobíme ich potrebám výrobcov a tým pádom aj predstavám ich spotrebiteľov. Predstavujeme vám NonOilen®. Polymér, z ktorého nikdy nevznikne odpad, pretože sa na konci svojej životnosti premení na užitočnú biomasu.

Bez ropy, bez kompromisov, pripravený pre dnešný trh

Pri výrobe prírodného materiálu NonOilen® sme zvolili nekompromisný full-eko prístup. Napĺňame ním myšlienku „Vrátiť prírode to, čo sme si od nej vzali“. Každý výrobok z nášho bioplastu je možné kompostovať v takzvanom priemyselnom komposte. Špeciálne typy sa rozložia aj v domácom komposte či v pôde. Výrobcovia sa vlastnostiam NonOilenu nemusia prispôsobovať, my pripravíme NonOilen® podľa ich požiadaviek. Spektrum kompostovateľných produktov môže byť vďaka tomu skutočne pestré. Takáto cesta podľa nás vedie k trvalo udržateľným riešeniam, ktoré prinášajú pozitívne výsledky rýchlo, efektívne a v súlade s požiadavkami dnešného trhu.

Ukážka rozličných produktov vyrobenýc z nonoilenu. Kelímky, poháre na pivo a kávu.

Vďaka NonOilenu môžu výrobcovia udávať smer, ktorým sa budú bioplasty uberať.

NonOilen®
má všetko na 100 %

Modifikovateľné vlastnosti

Materiál vo forme granulátu pripravujeme podľa požiadaviek výrobcu. Výrobca sa tak nemusí prispôsobovať vlastnostiam materiálu. Vďaka individuálnemu prístupu sa NonOilen® môže uplatniť v rôznych aplikačných oblastiach.

Z obnoviteľných surovín​

Zloženie NonOilenu sa zakladá na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov. Materiál môžeme označiť ako stopercentne bio-based, pretože pôvod použitých polymérov je výlučne v biomase. A nikdy to nebude inak.

Biologicky rozložiteľný

Každá trieda NonOilenu je kompostovateľná. Rozklad je pomerne rýchly a zaručene bez mikroplastov. Jeho výsledkom je kvalitná biomasa, ktorá sa dá využiť ako substrát pre pestovanie rôznych poľnohospodárskych plodín či kvetov.

Slovenský pôvod

NonOilen® je výsledkom spolupráce vedcov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pod vedením profesora Pavla Alexyho so spoločnosťou PANARA. Cieľom oboch strán je vyrobiť bioplast so širokým spektrom praktického využitia.

Bez ropy​

Vieme, že rozložiteľné plastové materiály sa dajú vytvoriť aj tak, že ich sčasti alebo úplne tvoria syntetické (ropné) polyméry. Toto však nie je a nikdy nebude naša cesta. NonOilen® neobsahuje syntetické polyméry (plasty). Je skutočne „Non-oil“, čiže bez ropy.

Ekologicky nekompromisný

Všetky spomenuté vlastnosti NonOilenu by sme mohli zlúčiť do jednej, ktorú by sme nazvali ekologická nekompromisnosť. Neustupujeme kvalite na úkor ekológie, ani ekológii na úkor kvality.

Plnohodnotné vlastnosti

Nie je problém vytvoriť bioplast. Problém je garantovať jeho vlastnosti vhodné pre rôzne podnikateľské sektory. NonOilen® má vlastnosti podobné dnešným plastom (polypropylén, polyetylén, mnohé polyestery, polystyrén, a podobne).

Biokompatibilný

NonOilen® tvoria prírodné obnoviteľné prvky, ktoré sú priateľské k živým organizmom vrátane človeka. Nie je jedlý, je však vhodný pre použitie v gastro sektore, v medicíne či v poľnohospodárstve.

Zaujímavé fakty?

Vedomosti → cieľ → výskum → výsledok

Myšlienku prísť na trh s materiálom ktorý by mal vlastnosti NonOilenu priniesol začínajúci inžinier Pavol Alexy na univerzitnú pôdu v deväťdesiatych rokoch. Neskôr sa vedomosti a skúsenosti vtedy už profesora Alexyho spojili s odvahou spoločnosti PANARA, ktorá univerzitnému výskumu zabezpečuje podmienky na potrebnej úrovni a značnou časťou sa na výskume aktívne podieľa. Synergia a spoločné nadšenie v hľadaní možností, ako vytvoriť a najmä uviesť do života skutočne ekologický bioplast majú dnes podobu granulátu, ktorý dostal pomenovanie NonOilen®. Výskumný tím však v práci pokračuje ďalej. Upravuje a vyvíja také triedy bioplastov, ktoré môžu pokryť požiadavky odvetví, v ktorých dominuje cieľ vyrábať ekologické produkty.

Spolupráce

     Bc.Pavol Roman – partner pre obchodnú činnosť 

       Mgr. Michal Lietava – partner pre obchodnú činnosť

WIGRO TRADE Slovakia, s.r.o.

K UP SAV: Prvým mimouniverzitným partnerom pri výskume a vývoji moderných ekologických plastov bol Ústav polymérov SAV. Zo spolupráce profesora Alexyho a profesora Chodáka vzišiel prvý typ materiálu a prvý patent. Na akademickej pôde však neboli podmienky pre reálny transfer výsledkov z laboratórií do priemyselnej praxe. Preto sa ďalší, najmä technologický výskum a vývoj preniesol do najužšej spolupráce s priemyselným partnerom, firmou PANARA.

Pokračujte v čítaní