Nonoilen, kompostovateľný materiál

Slovo Nonoilen vzniklo spojením troch slov: non,oil a environmental a vyjadruje posolstvo “ide to aj bez ropy”

Vlastnosti väčšiny bioplastov
na dnešnom trhu:

 • obsahujú polyméry a zložky pochádzajúce z fosílnych zdrojov,
 • niektoré výrobky z nich vyrobené sú veľmi krehké alebo nedosahujú dostatočnú tvarovú stabilitu,
 • mechanické vlastnosti produktov sa časom zhoršujú,
 • biodegradácia je veľmi pomalá, alebo prakticky žiadna,
 • aplikačné oblasti využitia bioplastov sú limitované ich vlastnosťami.

Používame odpadové produkty z iných odvetví hospodárstva ako surový materiál na výrobu niektorých vyhradených skupín Nonoilenu. Nonoilen je zmes polymérov na báze prírodných surovín a plnív. Výnimočný je v tom, že úpravou zloženia zmesi a technológiou jeho prípravy možno modifikovať výsledné vlastnosti v pomerne širokom rozpätí, čím dokáže vyhovieť rôznym požiadavkám zákazníkov. Existujú dva základné typy Nonoilenu.

Nonoilen 1. Generácie

Vznikol kombináciou polymérov PLA (kyselina polymliečna) a PHB (polyhydroxybutyrát). Pre získanie dostatočnej flexibility sa pridávajú zmäkčovadlá na ekologickej báze, najčastejšie odvodené od kyseliny citrónovej, a ďalšie plnivá. Výrobky z 1. generácie Nonoilenu môžu byť podľa potreby tvrdé, pevné, krehké, pružné, ale aj vysoko ťažné. Prirodzené sfarbenie výrobkov má bielu až béžovú farbu, ale je možné vyrobiť aj transparentné, takmer číre, tenko-stenné výrobky. Všetky zmesi 1. generácie majú garantovanú kompostovateľnosť v priemyselnom komposte (teplota nad 55 °C, vlhkosť nad 40 %) a niektoré špeciálne typy 1. generácie sú schopné rozkladu aj v domácom komposte (teplota nad 25 °C, vlhkosť nad 30 %). Je chránený patentom WO2012141660 A1 v mnohých krajinách sveta.

Nonoilen 2. Generácie

Vznikol na základe 1. generácie, ale líši sa zložením a technológiou prípravy. Okrem základných polymérov PLA a PHB obsahuje aj špeciálne upravený termoplastický škrob TPS. Vlastnosťami sú Nonoilen výrobky 1. a 2. generácie podobné, avšak výrobky z 2. generácie Nonoilenu majú svoje špecifické sfarbenie dohneda, nie je možné vyrobiť transparentný výrobok. Biologický rozklad 2. generácie je garantovaný v domácom komposte a pre špeciálne typy aj v pôde. Doba úplného rozkladu je nastaviteľná, v priemyselnom komposte je maximálne 120 dní.

Nonoilen v podmienkach kompostu nepretrváva a neznečisťuje ho. Je súčasťou prirodzene sa vyskytujúceho uhlíkového cyklu. Nonoilen materiály sú schopné rozkladu na úrovni prírodných materiálov. Rozklad prebieha biochemickým pôsobením mikroorganizmov v komposte alebo v pôde. K biologickému rozkladu v komposte dochádza v rozpätí od 20 do 100 dní v závislosti od typu Nonoilenu, tvaru výrobku a podmienok kompostovania.

Nonoilen je unikátny termoplastický materiál, ktorý bez kompromisov spĺňa najvyššie kritériá kladené na ekologické plasty:

• 100 % pôvod polymérov v obnoviteľných zdrojoch surovín
• Vlastnosťami porovnateľný s bežne používanými plastmi
• 100 % biodegradovateľný, nevytvára mikroplasty
• Možnosť materiálovej recyklácie

Koncept bez-oleja

Nonoilen je ekologická alternatíva, ktorou je možné v mnohých aplikáciach nahradiť klasické plasty z ropy. Ide o progresívny biorozložiteľný materiál z obnoviteľných zdrojov.

Priateľský k prírode

Nonoilen je vyrobený z polymérov, ktoré sú 100 % z obnoviteľných zdrojov.

100 %
ekologický

Nonoilen umožňuje uzavretý životný cyklus výrobkov v duchu filozofie „čo z prírody berieme, to jej vrátime“. Jeho rozklad neprispieva ku skleníkovému efektu ani ku globálnemu otepľovaniu. Its decomposition does not contribute to the greenhouse effect and the global warming.

Plne
kompostovateľný

Nonoilen je 100 % biodegradovateľný, v závislosti od konkrétneho typu sa rozkladá v domácom alebo v priemyselnom komposte, špeciálne typy Nonoilenu sa rozkladajú aj v bežnej pôde. Pri jeho rozklade nevznikajú mikroplasty. Rozkladá sa len v biologicky aktívnom prostredí.

100 % slovenský

Nonoilen je materiál vyvinutý a vyrábaný na Slovensku.

Vyrobený
bez ropy

Vyrobený bez ropy
Nonoilen neobsahuje žiadne syntetické polyméry vyrobené z fosílnych surovín/ropy. Vlastnosťami je podobný bežným plastom (PE, PP, polyestery a pod.). Vlastnosťami je podobný bežným plastom (PE, PP, polyestery a pod.).

Biokompatibilný

Nonoilen sa rozkladá na neškodné a netoxické zložky, ktoré nemajú negatívny vplyv na prírodu.

Nonoilen cyklus

Výrobky z Nonoilenu je možné po ukončení ich životnosti plnohodnotne kompostovať. Tento unikátny materiál je biologicky odbúrateľný, po jeho rozklade nevznikajú mikroplasty, nevytvára enviromentálnu záťaž.

Základné zložky na výrobu Nonoilenu sa získavajú z biomasy.

Ich spracovaním vznikajú rôzne typy Nonoilenu.

Z Nonoilenu je možné vyrábať rôzne produkty. Je ekologickou náhradou klasických plastov.

Nonoilen je možné plnohodnotne kompostovať – bez vzniku mikroplastov.

Biodegradácia v komposte.

Kompostovaním vzniká substrát vhodný pre zlepšenie kvality pôdy.

Nonoilen aplikácie

Nonoilen je vhodný na výrobu širokého spektra produktov s rozmanitými vlastnosťami. Podľa typu aplikácie môžu byť aj opakovane použiteľné, môžu prichádzať do kontaktu s potravinami, je možné ich opakovane umývať v umývačke riadu, znášajú horúcu vodu až do 100 °C.

Vrecká, vrecia a tašky

Nádoby gastro (misky, taniere, poháre)

Príbor a riad

Transportné a jednoúčelové obaly

Ochranné obaly

Obchodné obaly

Hračky

Fľaše a nádoby na kvapaliny

Osobná hygiena

Filamenty pre 3D tlač

Nonoilen je skutočne biodegradovateľný materiál. Pri jeho biologickom rozklade nedochádza k rozpadu na mikroplasty ako napríklad v prípade oxobiodegradovateľných plastov, ale pôsobením mikroorganizmov dochádza k jeho úplnej biochemickej premene na biomasu a iné vedľajšie produkty živých organizmov.

Vlastnosti Nonoilen materiálov je možné modifikovať podľa požiadaviek zákazníka. Rôzne modifikácie majú široké využitie, nájdu uplatnenie v potravinárskom, automobilovom, elektrotechnickom, nábytkárskom, hračkárskom, farmaceutickom, polygrafickom, módnom či v textilnom priemysle.

Vhodnou kombináciou zložiek Nonoilenu je možné vyrobiť bioplast s:

 • dostatočnou flexibilitou, ktorú si udržiava niekoľko rokov,
 • s lepšou tvarovou stabilitou za zvýšených teplôt až do 100°C,
 • so stabilnými vlastnosťami počas jeho skladovania a používania,
 • s výbornou potlačiteľnosťou a vyfarbiteľnosťou,
 • s biokompatibilitou, čo umožňuje medicínske aplikácie Nonoilenu.

Nonoilen zmesi majú oproti bežným bioplastom podstatne lepšiu spracovateľskú stabilitu a ich reologické vlastnosti je možné upraviť podľa požiadaviek jednotlivých spracovateľských technológií.

Nonoilen je navrhnutý tak, aby bol spracovateľný bežnými používanými technológiami pre spracovanie termoplastov:

 • vstrekovanie,
 • výroba fólií,
 • vytláčanie,
 • 3D tlač,
 • vyfukovanie dutých výrobkov,
 • lisovanie,
 • termoforming/vákuové tvarovanie,
 • zvlákňovanie z taveniny,
 • netkané textílie,
 • technické tkaniny (najmä pre agro aplikácie),
  kašírovanie,
 • laminating,
 • výroba dosiek,
 • poplastovanie povrchov extrúziou a ďalšie.

Porovnanie vlastností materiálu Nonoilen s komerčne najpoužívanejšími bioplastami na trhu

Nonoilen ako jediný z aktuálne dostupných bioplastov na trhu spĺňa všetky kritériá moderných ekologických plastov bez akýchkoľvek kompromisov. Medzi konkurenčnými bioplastami vyniká tým, že dosahuje dobré mechanické vlastnosti aj bez pridania syntetických polymérov. Nonoilen materiály sú na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov a sú 100 % biodegradovateľné v podmienkach priemyselného alebo domáceho kompostu. Biologický rozklad je skutočný, nezanecháva mikročastice.

Nonoilen materiály môžu byť modifikované na veľmi dobrú tvarovú stabilitu až do 110 °C, čo umožňuje napríklad výrobu nádob na horúce nápoje a umývanie v horúcej vode pre viacnásobné použitie. Produkty z Nonoilenu môžu byť tvrdé, pevné, krehké, ale aj húževnaté a flexibilné. Nonoilen je samostatne materiálovo recyklovateľný. Nie je možné ho miešať pri recyklácií so syntetickými plastmi.

Pokračujte v čítaní