Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NonOilen® prírodný materiál zo Slovenska

Dá sa to aj bez ropy. Slovenský prírodný materiál je 100 % z bio-based polymérov. Rozloží sa v komposte a je možné využiť ho v rôznych výrobných odvetviach.

A pile of cream tinted NonOilen granules isolated on the white background.
NonOilen bio-plastic cups suitable for hot coffee or tea

Non, oil, environment. NonOilen®

Plasty majú v porovnaní s inými materiálmi nesporné výhody, s ktorými súčasný trh automaticky počíta. Vyrobiť preto kompostovateľný materiál z obnoviteľných surovín, ktorý je vlastnosťami podobný tradičným plastom, je výzva. Biopolymér NonOilen® z dielne spoločnosti PANARA však dokazuje, že sa to dá. Ekologicky orientovaným výrobcom pomôže dosiahnuť výrobné ciele v rôznych aplikačných oblastiach – tam, kde sú úžitkové vlastnosti plastov nevyhnutné.

Ponúkame materiál, nie výrobky

Naším cieľom bolo vyvinúť materiál, ktorý by odberateľom nekládol obmedzenia, ale ponúkal možnosti. Tento prístup pomôže rozšíriť ponuku ekologických, kompostovateľných produktov na trhu. Spracovali sme viacero aplikačných modelov na báze NonOilenu. Inšpirujte sa nimi, ak vám nejde len o zelený imidž, ale hľadáte skutočné ekologické riešenia. Pomôžu vám zorientovať sa, do ktorej sféry je možné priniesť kompostovateľné bio-based produkty.

Vyvinuli sme prírodný materiál, ktorý nekladie obmedzenia, ale ponúka možnosti.

Recyklácia nie je konečné riešenie, kompostovanie áno

Komplexné ekologické riešenia majú podľa nás korene v obnoviteľných materiáloch a v kompostovaní, alebo v samovoľnom rozklade v pôde. Na konci životnosti každého produktu by mala byť možnosť vrátiť suroviny potrebné na jeho výrobu späť do prírody, odkiaľ sme ich čerpali. Kompostovanie alebo rozklad v pôde či vode dokáže uzavrieť životný cyklus výrobku práve týmto spôsobom. Vracia potrebnú biomasu do pôdy, z ktorej je možné čerpať širokú škálu obnoviteľných materiálov organického pôvodu. Vznik NonOilenu bol podmienený rešpektovaním myšlienky vrátiť prírode to, čo si od nej berieme.
Ilustrácia životného cyklu NonOilenu.

Kompostovaním vraciame prírode to, čo sme si od nej vzali

Prvý, druhý, tretí, ďalší

Aby bolo možné uplatniť NonOilen® vo viacerých výrobných oblastiach, jednotlivé triedy granulátu sa od seba líšia. Jedna je vhodná len do kompostu s riadeným režimom (priemyselný kompost), druhá sa rozloží aj v domácom komposte. Niektoré typy sa rozložia aj v pôde. Vlastnosti NonOilen® produktov sa dajú modifikovať. Výskumný tím pružne reaguje na požiadavky odberateľov a trhu pre jednotlivé aplikácie. Internými testovacími postupmi overuje prenos vývoja do praxe. V rámci aktuálneho vývoja novej triedy sa sústredíme na využitie organických odpadových surovín v receptúrach NonOilenu. Nový materiál má zvyšovať kvalitu substrátov, v ktorých sa biologicky rozloží. Vo výskumnom programe nezabúdame ani na textílie, ktoré sa tiež významne podieľajú na raste environmentálnej záťaže. A čo prinesú ďalšie triedy? To bude záležať od špecifík, ktoré zadáte možno práve vy.
Kompostovateľné vrecko zo slovenského biio-plastu NonOilen

Prírodný materiál zo Slovenska

Výskum a vývoj materiálu NonOilen® sa odohráva na Slovensku. Svoje vedomosti a sily pri ňom spája podnikateľský sektor a univerzita. Kto stojí za vznikom NonOilenu?