Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prečo sme vyvinuli NonOilen®?

Naším cieľom je pomôcť výrazne redukovať až eliminovať plastový odpad a chrániť obnoviteľné zdroje potrebné pre poľnohospodárstvo a výrobu.
Kontainery na kanlárske potreby vyrobené z NonOilenu
A88R3936

Slovenský tím NonOilen®

Vývoj NonOilenu prešiel dlhým procesom. Počas neho sa výskumný tím držal nosnej myšlienky, ktorá spočívala v nekompromisnom ekologickom riešení, postavenom na báze obnoviteľných zdrojov, dobrých aplikačných vlastnostiach a možnosti biologickej recyklácie odpadov z týchto materiálov. Spolupráca vedeckej základne a podnikateľského sektoru priniesla výsledok v podobe jedinečného bioplastu, ktorého osoh nepotvrdzujú len štúdie, ale aj prax a dopyt na trhu.

Spolupráce, ktoré nás posúvajú ďalej

Vývoj bioplastového granulátu si vyžadoval nielen roky úsilia, ale aj kvantá vedomostí, energie a vzájomnej dôvery. Verili sme, že práca, ktorej venujeme denne často viac ako desať hodín, bude mať podobu finálneho produktu. Bez úzkej spolupráce s priemyselnými partnermi, spracovateľmi plastov, by to takisto nešlo. Spracovali sme prehľad súčasných aj minulých spoluprác, ktoré môžu inšpirovať našich budúcich odberateľov.
Špulka s filamentom z NonOilenu do materiálových tlačiarní

Základom nášho projektu je absolútna dôvera vo vlastnosti, ktoré NonOilen® má.

Academic,Laboratory,Exploring,New,Methods,Of,Plant,Breeding

NonOilen® štúdie a publikácie

NonOilen® je pokročilý bioplast. Pojem „pokročilý“ kladie vysoké nároky na zloženie, aj odbúrateľnosť bioplastov. Vlastnosti pokročilého bioplastu by mali byť takmer totožné s vlastnosťami klasických plastov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac vedeckých faktov a štúdií o NonOilene, pripravili sme pre vás sumár interných aj externých výstupov, ktoré sa tejto téme venujú.

NonOilenu sa kompostárne nebudú báť, pretože sa naozaj rozloží.

Ciele

1

Kompostovateľný bioplast bez ropy

Cieľom výskumného tímu bolo vytvorenie bioplastového materiálu z obnoviteľných zdrojov, ktorý by bol zároveň plne kompostovateľný. Jeho rozklad mal byť bez mikroplastov a v jeho zložení nesmelo byť žiadne, ani mikroskopické zastúpenie syntetických polymérov.
  • Cieľ sa nám podarilo naplniť. Kompostovateľný bio-based bioplast dostal názov NonOilen®

2

Nahradenie jednorazových plastov

Chceli sme vytvoriť taký bioplast, ktorý by sa uplatnil na trhu ako náhrada jednorazových plastových obalov alebo výrobkov. Práve jednorazové výrobky majú v odpade najväčšie zastúpenie a nie sú trvalo udržateľné.
  • Cieľ sme naplnili vďaka NonOilenu. Materiál je možné použiť pre široké spektrum aplikačných oblastí všade tam, kde tomu nebráni často nezmyselná európska legislatíva

3

Bioplast s premysleným životným cyklom

Vymyslieť a vyrobiť nestačí. V dnešnej situácii je potrebné premyslieť aj to, ako sa bude výrobok správať vo finále svojej životnosti. Kde ho bude môcť spotrebiteľ odovzdať, ako s ním bude naložené a čo po ňom ostane v životom prostredí.
  • Zamerali sme sa na kompostovanie, ktoré vracia prírode to, čo si od nej berieme – pôdu. Výrobky z NonOilenu sú plne kompostovateľné alebo rozložiteľné priamo v pôde

4

Zhodnotenie odpadových materiálov

Pri výrobe NonOilenu skúmame možnosť začlenenia odpadových produktov do zloženia zmesi. Chceme efektívne spracovať odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný, nie je nebezpečný a pochádza z obnoviteľných zdrojov.
  • Pri vyvíjanej tretej triede (trieda A ako agriculture, teda poľnohospodárstvo) NonOilenu bude zmes na výrobu bioplastu tvorená aj odpadovým materiálom biologického pôvodu. Okrem toho bude po svojom rozklade obohacovať pôdu o niektoré žiadané prvky potrebné pre optimálny rast rastlín.

5

Spolupráca vedeckej obce a podnikateľov

Akademický sektor potrebuje pri realizovaní zaujímavých nápadov podporu podnikateľského sektoru. Okrem nej je dôležitá aj komunikácia, vďaka ktorej môžu vedeckí pracovníci smerovať výskum a vývoj tou cestou, ktorá je pre súčasný trh schodná.
  • NonOilen® je príkladom toho, ako môže synergia akademického a podnikateľského sektoru vyzerať v praxi. Odberatelia určujú smer, ktorým sa vlastnosti NonOilenu budú uberať. Zároveň obe strany rešpektujú fakt ekologickej nekompromisnosti tohto materiálu

6

Recyklovanie a označovanie bioplastov

V jednorazovom používaní výrobkov nevidíme budúcnosť. Preverujeme možnosti recyklovania NonOilenu, aj počet recyklačných cyklov, ktoré zvládne. Sme si vedomí zodpovednosti za privedenie nového materiálu na trh, pri ktorom je potrebné legislatívne doriešiť zber a likvidáciu na konci jeho životnosti. Ak už NonOilen® nie je možné ďalej materiálovo recyklovať, jednoducho sa biologicky, bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na životné prostredie rozloží na biomasu vhodnú do pôdy. Toho syntetický plast nie je schopný.
  • Pripravili sme modely, v ktorých sa produkty z NonOilenu používajú v rámci closed marketu – uzatvoreného spotrebiteľského sektora. Prezentujeme bioplastový materiál v zahraničí. Zúčastňujeme sa konferencií, workshopov a vystúpení s cieľom šíriť osvetu širokému publiku odberateľov, výrobcov aj konečných spotrebiteľov. Snažíme sa podporovať procesy, ktoré uľahčia separovanie a zber bioplastového odpadu v budúcnosti

Aktuality a články

Pokročilosť nášho bioplastu spočíva aj v tom, že jeho vlastnosti neustále vylaďujeme. Vývoj neskončil, pokračuje s cieľom uspokojiť potreby našich odberateľov. Všetky novinky o NonOilene sa dozviete aj v aktualitách na našej webstránke.
WhatsApp Image 2021-10-04 at 08.39.06