Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Výskumný tím NonOilen®

Synergia a spoločné nadšenie pomohli vytvoriť skutočne ekologický bioplast, ktorý dostal názov NonOilen®.
101A7445_na-web

Nápad, chuť, energia

Myšlienka prísť na trh s bioplastovým materiálom sa v deväťdesiatych rokoch dostala na univerzitnú pôdu. Venoval sa jej kľúčový člen výskumného tímu, profesor Pavol Alexy. V rámci pedagogickej činnosti, najmä pri vedení diplomových a dizertačných prác na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, časom pre vývoj bioplastu nadchol aj svojich študentov, z ktorých sa neskôr stali členovia tímu, manažéri a technológovia projektu.

Vedeckej základni poskytuje potrebné zázemie spoločnosť PANARA, ktorú riadi inžinier Miroslav Galamboš. Pri vývoji NonOilenu dosiahli obe strany zaujímavú synergiu – spojili sa pre rovnaký cieľ, ktorým je ekologický, bioplastový materiál vyrobený bez ropy. Spolupráca funguje na vzájomnej dôvere v projekt, ktorý pomáha minimalizovať až eliminovať odpad zo syntetických plastov a chrániť obnoviteľné zdroje surovín udržateľným spôsobom.

Výskum, vedomosti, výsledok

Výskum NonOilenu sa realizuje na dvoch miestach, na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU) a v priestoroch spoločnosti PANARA v Nitre, kde sídli aj Oddelenie technológií spracovania polymérov Ústavu prírodných a syntetických polymérov. Akcie v spoločnosti PANARA vlastní aj spoločnosť ALPLA, celosvetovo významný, medzinárodne pôsobiaci výrobca plastových výrobkov. Priemyselná výroba NonOilenu bude prebiehať v Nitre.

Academic,Laboratory,Exploring,New,Methods,Of,Plant,Breeding

Plasty ako také nie sú zlé. Len sa musíme naučiť s nimi zaobchádzať. Nie je rozumné nepoužívať ich, lebo sú užitočné, ale nie je ani rozumné ich používať tak, ako ich používame dnes. Myslím si, že plasty už nezmiznú, a ani by to nebolo dobré. Budeme s nimi však musieť zaobchádzať rozumne. V prvom rade treba zmeniť zaobchádzanie s odpadom. Takisto bude pre zvýšenie ekologickej hodnoty plastov potrebné hľadať inú surovinovú bázu pre výrobu týchto materiálov ako ropnú, rovnako, ako je nevyhnutné nájsť vhodné alternatívne energie namiesto tých fosílnych.

Myslím si, že v budúcnosti sa budú stále viac používať biorozložiteľné plasty a plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín. A tiež všade tam, kde sa to dá, budú výrobky navrhované na viacnásobné používanie. Optimálna finálna likvidácia organických odpadov, ku ktorým patria aj plasty, je kompostovanie, a preto bude potrebné uvádzať do života práve také riešenia, ktoré to umožnia.

Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., v článku „Profesor Alexy: S plastmi sa musíme naučiť zaobchádzať“ (www.tlacovespravy.sme.sk)

Výskumný tím

Prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

Vedúci Oddelenia plastov, kaučuku a vlákien na Ústave prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

  • Profesor Alexy je vedúcou osobnosťou celého výskumu NonOilenu a tvorcom základnej východiskovej idei, ktorej sa výskumný tím drží dodnes. Výskumu plastov sa venuje viac ako 20 rokov. O potrebe zmeny prístupu k výrobe a k používaniu súčasných plastov rozpráva i verejne v rámci rozhovorov, TV vystúpení, podcastov. Venuje sa tiež výučbe študentov, ktorých zaujíma odvetvie výroby a spracovania plastov.

Ing. Ján Bočkaj, PhD.

Výrobný riaditeľ a technológ

Ing. Ivana Bírová, PhD.

Projektový manažér, Výskum medicínskych aplikácií

  • Ivana Bírová má na starosti výskum medicínskych aplikácií NonOilenu, ktoré sa realizujú pod hlavičkou rôznych medicínsky orientovaných projektov, aktuálne projektu CEMBAM. Cieľom projektu je výskum v oblasti kmeňových buniek a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, pričom NonOilen® bude využitý ako nosný materiál pre 3D tlač. Manažuje projekt NonOilen® najmä po stránke administratívnej a marketingovej, aktívne sa zapája do vývoja nových generácií materiálu.

MUDr. Martina Čulenová, PhD.

Vývoj medicínskych postupov pre tkanivové inžinierstvo

Ing. Jozef Feranc, PhD.

Technologický výskum a vývoj

Ing. Katarína Tomanová, PhD.

Technologický výskum a vývoj

Ing. Roderik Plavec, PhD.

Recyklačný výskum

Ing. Leona Omaníková, PhD.

Reaktívne spracovanie a modifikácia

Ing. Elena Medlenová

Aplikácie vstrekovania

Ing. Lucia Danišová

Fóliové aplikácie

Ing. Andrej Baco

Ing. Vojtech Horváth

Ing. Martina Sláviková

Všetci projektu veríme. Vieme sa dohodnúť, nájsť riešenia, dosiahnuť výsledky.

Univerzitná výskumná spolupráca

Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

Riaditeľ Ústavu prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Dr. h. c.

Bývalý dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ing. Ida Vašková, PhD.

Projektový manažér, Výskum medicínskych aplikácií

Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.

Projektový manažér, Výskum medicínskych aplikácií

PANARA, a.s., predstavenstvo

Ing. Miroslav Galamboš

Predseda predstavenstva

  • Miroslav Galamboš stojí na čele predstavenstva spoločnosti PANARA, a.s. Zabezpečuje prevádzkovú stránku vývoja a výroby NonOilenu mimo univerzitnej pôdy. Manažuje projekty, ktoré pomáhajú vývoj bioplastového materiálu financovať, rieši marketingovú stratégiu, účasť na zahraničných konferenciách a výstavách, akou je napríklad celosvetovo známa výstava EXPO v Dubaji. Hľadá ďalšie sféry uplatnenia tohto ekologického bioplastu na výrobnom trhu, či v medicíne.

Prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

Člen predstavenstva

Vedúci Oddelenia plastov, kaučuku a vlákien na Ústave prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

  • Profesor Alexy je vedúcou osobnosťou celého výskumu NonOilenu a tvorcom základnej východiskovej idei, ktorej sa výskumný tím drží dodnes. Výskumu plastov sa venuje viac ako 20 rokov. O potrebe zmeny prístupu k výrobe a k používaniu súčasných plastov rozpráva i verejne v rámci rozhovorov, TV vystúpení, podcastov. Venuje sa tiež výučbe študentov, ktorých zaujíma odvetvie výroby a spracovania plastov.

Dipl.-Ing. Christian Zmölnig

Podpredseda predstavenstva

Naše spolupráce

Spracovali sme prehľad súčasných aj minulých spoluprác, ktoré môžu inšpirovať našich budúcich odberateľov, nadšencov ekologických či bioplastových produktov.

Oslo-Innovation-Week-3