Využime riešenia pre čistejšiu budúcnosť

0 mil

Globálna produkcia plastov dosiahla v roku 2019 takmer 370 miliónov ton a každým rokom toto číslo rastie. Predpokladá sa, že do roku 2050 sa produkcia plastovaž zdvojnásobí. Takmer 80 % plastového odpadu končí na skládkach, v prírode a v oceánoch, recykluje sa iba okolo 12 %.

0 %

To vyžaduje zásadnú zmenu v uvažovaní o tom, ako sa plasty vyrábajú, využívajú a ako sa nakladá s plastovým odpadom.

0 %

Only around 12% is recycled. To vyžaduje zásadnú zmenu v uvažovaní o tom, ako sa plasty vyrábajú, využívajú a ako sa nakladá s plastovým odpadom.

Vráťme prírode to,čo z nej berieme

“Celosvetový problém s plastovým odpadom je naozaj veľký a je potrebné ho riešiť. Recyklácia nie je finálnym riešením, je to len odloženie problému na neskôr, lebo plast sa nedá recyklovať donekonečna. Musíme si priznať, že dnes ešte nie sme technologicky pripravení na to, aby sme všetky synteticky vyrábané plasty nahradili novými materiálmi, ale niekde začať musíme.
Treba povedať, že tieto materiály sú o niečo drahšie ako plasty z ropy a ešte dosť dlho to tak z objektívnych príčin bude. Stojíme však pred rozhodnutím žiť lacnejšie a zlikvidovať si životné prostredie, alebo si zdravé životné prostredie istým spôsobom „kúpiť“.

Zákaz plastov problém životného prostredia nerieši. Napríklad obaly potrebujeme tak či tak a ak sa vrátime k tradičným obalovým materiálom, ako napr. sklo, papier, kovy, vzrastie dramaticky spotreba palív a energií potrebných na ich výrobu a prepravu,
čo je značná záťaž na ekológiu. Takže tým vlastne viac životnému prostrediu uškodíme ako pomôžeme.
Riešenia je potrebné hľadať inde, napríklad aj zavedením takých nových progresívnych materiálov, ako je Nonoilen.”

Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.​

Na trhu existuje viacero materiálov, ktoré sú označované pojmom bioplast

 • materiály z obnoviteľných zdrojov, nepodliehajúce biologickému rozkladu
  (Bio-PE, Bio-PP, Bio-PET,…).
 • Ostávajú v prírode desiatky až stovky rokov a sú súčasťou plastového odpadu,
 • Materiály z fosílnych zdrojov, podliehajúce biologickému rozkladu (PVA, PCL, PBAT,…).
 • Produkty degradácie prispievajú ku globálnemu otepľovaniu,
 • Materiály z obnoviteľných zdrojov, podliehajúce biologickému rozkladu (PLA, PHA, TPS,…).
 • Ekologické riešenie s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Charakteristika väčšiny bioplastov
na trhu:

 • obsahujú polyméry a zložky pochádzajúce z fosílnych zdrojov,
 • produkty z nich sú krehké, s nedostatočnou tvarovou stabilitou,
 • mechanické vlastnosti produktov sa časom zhoršujú,
 • biodegradácia je veľmi pomalá, alebo prakticky žiadna,
 • aplikačné oblasti využitia bioplastov sú limitované ich vlastnosťami.

Riešenie existuje:

Naše
ciele

Nahradiť čo najväčšie množstvo jednorazových plastových obalov biorozložiteľnými materiálmi na báze Nonoilenu s benefitom opakovaného využitia.

Z pohľadu minimalizácie odpadu zaviesť možnosť materiálovej recyklácie, čoho nie je väčšina iných bioplastov schopná.

Riešiť komplexne životný cyklus produktov tak, aby sa vzniknutý odpad zhodnotil a žiadnym spôsobom nezaťažoval životné prostredie.

Postupne rozšíriť aplikačné oblasti Nonoilenu o technické aplikácie, automobilový priemysel, medicínu, gastronómiu, 3D tlač a ďalšie.

Pokúsiť sa zhodnotiť materiály, ktoré vznikajú ako odpadové produkty v iných priemyselných odvetviach, a využiť ich ďalej ako vstupné suroviny.

Rozvíjať spoluprácu podnikateľského sektoru s akademickým sektorom.

Výskum a vývoj

V rokoch 1993 – 1995 prišiel prof. Alexy s nápadom, ako spojiť jeho vzťah k prírode s jeho profesiou polymérneho chemika – výskumníka a technológa. Napriek tomu, že v tomto čase nebola situácia v oblasti plastového znečistenia ani zďaleka taká alarmujúca ako dnes, bolo jasné, že prudký rozmach plastov skôr či neskôr spôsobí, že tieto veľmi odolné materiály budú v prírode spôsobovať nemalé problémy.

Príchodom na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie v roku 1997 založil spolu s prof. Bakošom na vtedajšej Katedre plastov a kaučuku skupinu, ktorá sa orientovala práve na výskum biodegradovateľných plastov. Skupina sa pomaly rozrastala o študentov a doktorandov, ktorí sa chceli tejto téme venovať a záujem sa postupne viac a viac orientoval na také plasty, ktoré boli okrem biodegradovateľnosti vyrobené zo surovín, ktoré nepochádzajú z fosílnych zdrojov.

Prečítajte si viac o R&D tíme Panara.

Vývoj sa stále posúva vpred. Celý tím má ambíciu doriešiť nielen výrobu ekologických plastov, ale ponúknuť spolu s nimi celý systém, ktorý dokáže zabezpečiť, aby sa odpad z týchto plastov naozaj zhodnotil tým najsprávnejším spôsobom, biorozkladom.

Pokračujte v čítaní o výsledku mnohoročného výskumu a vývoja